Subscriu-te a la
 
NOTÍCIES > Notí­cies
Documents adjunts:

L'Assemblea de JMB aprova els nous estatuts de l'entitat i ratifica els relleus en la junta directiva

En sessió extraordinària celebrada el passat 31 de juliol
01/08/2013

L'Assemblea General de Joventuts Musicals de Banyoles es va reunir ahir dimecres, 31 de juliol, a la sala d'assaig de l'Ateneu - CMEM en sessió extraordinària per prendre decisions molt rellevants pel futur de l'entitat.

 

En primer lloc la junta directiva va informar als socis presents del procés pel qual l'entitat ha guanyat el concurs públic de gestió de l'equipament de l'Ateneu - CMEM. Es van donar detalls de les mesures i decisions que la junta directiva ha pres a fi de garantir el correcte funcionament de l'equipament.

 

Tot seguit es va discutir l'esborrany de nous estatuts que es presentava als socis. Aquest nou esborrany representa una millora i actualització substancial dels estatuts, incorporant molts capítols nous, completant els ja existents i cobrint d'aquesta manera moltes llacunes legals. Aquesta proposta de nous estatuts ha estat el·laborada per Clàudia Massó i Fontàs, jurista i nova secretària de l'entitat.

 

Els estatuts es van aprovar per unanimitat i ara es presentaran al registre d'entitats de la Generalitat de catalunya a fi que es validin i puguin considerar-se vigents. Tots els socis que ho desitgin poden disposar d'un exemplar gratuït dels nous estatuts i el poden passar a recollir per l'oficina de l'entitat. Podeu consultar-los en el document adjunt a aquesta notícia.

 

El darrer punt de l'ordre del dia va consistir en la ratificació dels nous membres de la junta directiva. La mencionada Clàudia Massó va ser proposada per substituir a Marta Sala com a secretaria de l'entitat i Jordi Xena per substituir a Josep Calpe com a tresorer. Ambdues substitucions van ser ratificades per unanimitat.

 

Tant la Marta Sala com en Josep Calpe havien presentat la dimissió voluntària dels seus càrrecs dins la junta directiva després de formar-ne part des de l'any 2004. Des de la junta directiva de Joventuts Musicals de Banyoles volem expressar el nostre més sincer agraïment a l'excel·lent feina que han dut a terme en el si de l'entitat durant tots aquests anys.

 

Un cop fetes aquests substitucions tal i com preveuen els estatuts, la junta directiva de JMB queda constituïda de la següent manera:

  • Miquel Cuenca i Vallmajó, presiden
  • Maria de Palol i Martínez, vicepresidenta
  • Clàudia Massó i Fontàs, secretària
  • Jordi Xena i Ballada, tresorer
  • Anna Artigas i Vilaplana, vocal
  • Marta Bramon i Coma, vocal  
  • Mireia Cuenca i Vallmajó, vocal

 

Els antics estatuts limitaven a set el nombre màxim de membres de la junta directiva, que no podia superar tres vocalies. Un cop siguin vigents els nous estatuts, que modifiquen aquest punt, la junta directiva incorporarà cinc vocals més, que sern ratificats en la propera Assemblea General. Ja es van anunciar quatre d'aquestes noves incorporacions, en concret:

  • Ona Bosch i Surroca, vocal
  • Paula Costabella i Estany, vocal
  • Marc Serra i Nicolás, vocal

 

Tal com va conclure el president, aquesta ha estat una Assemblea decisiva per tot el que representa de consolidació de l'entitat i també per la profunda renovació que enceta amb la incorporació de nous membres de junta, molts d'ells molt joves.

0 Comentaris
 
 
 
accés associacions
usuari:    clau:

 

avisos legals| disseny web disseny web
Xarxa de Músiques de Catalunya Joventuts Musicals de Catalunya